Lillesyster hickar

Har lillasyrran åkt på hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall idag igen? Om jag nu är rätt upplyst och korrekt informerad så är det alltså hicka vi pratar om i det att jag är sanningsenligt undervisad i det svenska språket! De hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen kan ge upphov åt viss munterhet från syskonens sida som kanske finner ett viss nöje i att se lillasyster hicka runt i vardagen där hemma! Då är det givetvis viktigt att lillasyster får koppla av så att de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen kan gå över av sig självt och bli bra igen!