Hur fungerar hydraulik

Hydraulik är ju verkligen något som är otroligt. Tack vare det så kan vi ju använda oss av stora maskiner som till exempel grävskopor och lyftkranar och så. Hydraulik hjälper ju till att göra ett otroligt tungt arbete lite enklare. Det finns många hjälpmedel så som en hydraulpump och sådant som hjälper till att göra detta. Det är verkligen otroligt hur detta funkar. Jag vet inte exakt hur det går till, men jag tror att det har något med tryck att göra och så. Men det är riktigt intressant i alla fall.